Sleva až 60%!

Vyberte si zdarma z celého obchodu - VŠECHNY PRODUKTY ZAHRNUTÉ DO BULKOVÉ SLEVY

Obchodní podmínky

-

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento web provozuje společnost Chasing Rainbows AS. V celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na společnost Chasing Rainbows AS. Společnost Chasing Rainbows AS nabízí tento web, včetně veškerých informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, podmíněno přijetím všech zde uvedených podmínek, zásad a zásad.

Návštěvou našich stránek a / nebo nákup něco od nás, můžete zapojit do naší "Service" a souhlasíte s následujícími podmínkami ( "Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a politik v tomto dokumentu a / nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky platí pro všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeče, dodavatelé, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelů obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky před tím, než přistupujete k našim webovým stránkám. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

Náš obchod je provozován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - ONLINE OBCHOD OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii trvalého věku a že jste nám dal svůj souhlas umožnit některým vašim malým závislým osobám používat tento web.

Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.

Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - přesnost, úplnost a včasnost informací

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - změny služby a ceny

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.

Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovídat Vám ani žádné třetí straně.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (je-li použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.

Udělali jsme vše pro zobrazení co nejpřesněji barvy a obrázky našich výrobků, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že monitor počítače Displej jakékoliv barvy budou přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - přesnost účtování a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod ním, stejnou kreditní kartu nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho jediného úsudku vypadají jako prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našich zásadách pro vrácení.

ODDÍL 7 - volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojů, "jak je" a "jak jsou", bez jakýchkoli záruk, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s užíváním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany.

Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 - TŘETÍCH STRAN ODKAZY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují na weby třetích stran, které nejsou s námi přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo škody týkající se koupě nebo použití zboží, služeb, zdrojů, obsah, nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoliv webových stránkách třetích stran. Přečtěte si prosím pozorně třetí strany, politiky a postupy, a ujistěte se, že jste pochopili dříve, než začnete provádět jakékoli transakce. Stížnosti, reklamace, obavy, nebo dotazy týkající se produktů dalších výrobců by měly být směrovány na třetí strany.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY PRO UŽIVATELE, ZPĚTNÉ A JINÉ PODMÍNKY

Pokud se na základě naší žádosti, pošlete některých zvláštních podání přihlášek (např. soutěže), nebo bez žádosti od nás budete posílat kreativní nápady, náměty, návrhy, plány, nebo jiných materiálů, též on-line, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že se může kdykoliv, a to bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak využívat na jakémkoli médiu komentáře, které dopředu nám. Jsme a nebudou mít povinnost (1) udržovat žádné komentáře v tajnosti, (2) náhradu za žádné připomínky, nebo (3) reagovat na případné připomínky.

Můžeme, ale nemá povinnost, sledovat, upravit nebo odstranit obsah, který určíme podle našeho uvážení, jsou protiprávní, urážlivé, výhružné, pomlouvačné, urážlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje jakákoliv smluvní strana duševního vlastnictví nebo tyto Podmínky služby .

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak protiprávní, nevhodný nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Odesláním osobních informací prostřednictvím obchodě se řídí naší politikou ochrany soukromí. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - chyby, nepřesností a

Na našich stránkách nebo ve Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisům produktů, cenám, propagacím, nabídkám, poplatkům za doručení produktu, dobám přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku) .

Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě nebo na žádném souvisejícím webu by nemělo být uvedeno žádné datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) za jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 13 - VYLOUČENÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnosti používat službu je na vaše vlastní riziko. Servisní a všechny dodané produkty a služby vám prostřednictvím služby jsou (pokud to není výslovně uvedeno námi) poskytovány 'jako je' a 'jak je k dispozici "pro vaše použití, bez jakéhokoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, uspokojivé obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivost, název a neporušení.

Chasing Rainbows AS, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nesmějí v žádném případě nést odpovědnost za zranění, ztrátu, nárok nebo jakýkoli přímý, nepřímý, náhodný, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jinak, vznikající z vašeho použití kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí služby nebo z jakéhokoli jiného nároku, který se jakýmkoli způsobem vztahuje k vašemu používání služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí jakéhokoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je to možné. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a udržovat neškodnou společnost Chasing Rainbows AS a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, důstojníky, ředitele, agenty, smluvní strany, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodný za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které provedla jakákoli třetí strana v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují jako odkaz, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neúčinná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznamujete, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.

Pokud se domníváme, že jste neuspěli nebo my se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - SMLOUVA JAKO CELEK

Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoliv výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).

XNUMX. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ODDÍL 18 - Rozhodné právo

Tyto Podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, na základě kterých poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Rigedalen 55 číslo 2, Kristiansand, 10, 4624, Norsko.

ODDÍL 19 - ZMĚNY Podmínky služby

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - kontaktní informace

Otázky týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu post@chasingrainbows.no.

Solbriller